Jogi Nyilatkozat

Tisztelt Látogatónk!

Ön a SolServices Kft. (továbbiakban „Szolgáltató”) által üzemeltetett weboldalra látogatott. Kérjük, hogy a webhely használata előtt figyelmesen olvassa el ezt a jogi nyilatkozatot. Ez a nyilatkozat tartalmazza a webhely és a rajta szereplő valamennyi anyag használatának szabályait.

A Szolgáltató részletes adatai:
Cégnév: SolServices Kft.
Nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Cégjegyzékszám: 01-09-354638
Székhely: 1068 Budapest, Városligeti fasor 38.
Adószám: 27336014-2-42
E-mail elérhetőség: [email protected]

A webhely megnyitásával, valamint az oldalon való böngészéssel Ön elfogadja a webhely használatára vonatozó szabályokat. Ha Ön nem ért egyet a nyilatkozatban foglaltakkal, kérjük, ne használja a webhelyet. A felhasználási feltételek nem ismerete nem mentesíti Önt a felelősség alól.

Ezeket a szabályokat a Szolgáltató is kötelezőnek ismeri el magára nézve.

Tájékoztatjuk, hogy a Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a felhasználási feltételeket bármikor, előzetes figyelmeztetés nélkül módosítsa, amely módosításokat és új feltételeket ugyanezen a honlapon teszi közzé. Kérjük, időnként olvassa el a jogi nyilatkozatot, hogy biztosan értesüljön az esetleges változásokról!

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Ön a honlap látogatásával egyidejűleg adatot is szolgáltat a Szolgáltató részére. Ez az adatszolgáltatás részben automatikusan, részben a honlapon elhelyezett űrlapok kitöltésével történik. Tájékoztatjuk, hogy a webhelyen keresztül megadott személyes adatok (név, e-mail cím stb.) kezelése az adatvédelmi szabályokkal és az Adatkezelési Tájékoztatóval teljes összhangban történik. Mielőtt bárminemű adatot a rendelkezésünkre bocsát, kérjük, figyelmesen olvassa el az adatvédelmi tájékoztatónkat.

TARTALOM

A webhelyünket a lehető legnagyobb gondossággal üzemeltetjük, mindazonáltal az itt szereplő információk kizárólag tájékoztató jellegűek. A Szolgáltató, bár megtesz minden tőle elvárhatót, nem tudja garantálni a honlapon elérhető tartalmak helyességét, naprakészségét, teljességét, pontosságát. Önmagukban a webhelyen elhelyezett információk nem szolgálhatnak semmilyen döntés vagy intézkedés alapjául.

LINKEK

A webhely számos kapcsolódási pontot (link) tartalmazhat, amelyek más szolgáltatók által üzemeltetett weboldalakra vezethetnek. Tájékoztatjuk, hogy más szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért, más weboldalakon elhelyezett információkért a Szolgáltató nem vállal felelősséget. A linkek elhelyezése nem minősül az ott megjelenő információk és szolgáltatások támogatásának vagy ajánlásának.

SZERZŐI JOGOK

A weboldal tartalma (pl. cikkek, illusztrációk, hanganyagok, szoftverek, a weboldal kialakítása, forráskódja, domain neve; továbbiakban együtt: „Adatok”) – ellenkező megjelölés hiányában – a Szolgáltató szellemi alkotásai, amelyek szerzői jogi, szabadalmi és védjegyoltalmi jogszabályok védelme alatt állnak, vagy a megfelelő jogosult tulajdonos engedélyével kerültek felhasználásra. A webhelyen szereplő Adatok módosítása, átírása, újraközlése, előadása, nyilvános felhasználása, terjesztése, kereskedelmi célzatú felhasználása csak a Szolgáltató előzetes engedélyével lehetséges.
A Szolgáltató kifejezett írásbeli hozzájárulása nélkül, jelen nyilatkozattal hozzájárul ahhoz, hogy magánszemély felhasználók saját, kizárólagos személyes használatukra a weboldal tartalmát a saját eszközükön tárolják, megosszák, azt kinyomtassák, egyéb módon többszörözzék.

FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA

Figyelemmel arra, hogy az internet egy nyílt hálózat, Szolgáltató kizár minden felelősséget az elektronikus formában továbbított üzenetek, információk megsemmisülése, késése vagy bármely egyéb hibája tekintetében.

Szolgáltató nem vállal felelősséget a webhely hibájából, használhatatlanságából, rendszerhibából, nem megfelelő működésből, meghibásodásból eredő károkért.

Szolgáltató nem vállal felelősséget az Ön eszközének nem megfelelő védelméből származó rosszindulatú programok vagy vírusok által okozott támadások, víruskárok, adatlopás, adatvesztés vagy az adatok megváltoztatása következtében keletkező károkért.

Szolgáltató minden felelősséget kizár az Ön által megadott adatok helytelensége, illetve valóságnak nem megfelelőségéből eredő károkért.

Szolgáltató a vonatkozó jogszabályok által megengedett mértékig kizár minden felelősséget a webhely használatából közvetve vagy közvetlenül eredő mindennemű kárért, hátrányért és hibáért.

MEGADOTT INFORMÁCIÓK

Amennyiben Ön önként adatot szolgáltat a Szolgáltatónak a weboldalon keresztül, az adatok beküldésével egyidejűleg hozzájárul ahhoz, hogy azokon a Szolgáltató ellenérték nélküli felhasználási jogot szerezzen és saját belátása szerint – az Adatkezelési tájékoztató szabályainak keretei között – felhasználhassa, valamint kijelenti, hogy a beküldött anyag felhasználása nem sérti más személyek jogait. Az adatok megadása során Ön köteles helyes és a valóságnak megfelelő adatokat szolgáltatni.

A beküldött adatokat a Szolgáltató nem ellenőrzi, így semmilyen felelősséget nem vállal az információk helyességért. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy bármilyen információt bármikor, előzetes értesítés nélkül, saját belátása szerint szerkesszen vagy eltávolítson a webhelyről.