Energetikai krízishelyzetben a függőség csökkentése a jó irány

2022-08-21

A hálózatfejlesztésnek és a kapacitásbővítésnek párhuzamosan kell megvalósulnia ahhoz, hogy az ország energiaellátásának biztonságát hosszú távon fenn lehessen tartani. Magyarország folyamatosan növekvő villamosenergia-felhasználását megfizethetően és kiszámíthatóan rendelkezésre álló tiszta energiával szükséges kielégíteni. A jelenlegi energiahordozó árak mellett, illetve a források és a szállítási láncok ingatag volta miatt egyre inkább a megújuló alapú, itthon termelt villamos energia lesz a versenyképes – hangsúlyozta Farkas Gábor, az itthon legtöbb nagyerőművi kapacitást fejlesztett és engedélyeztetett napelempark-fejlesztő cég, a SolServices Kft. ügyvezetője.

Aki figyelemmel kísérte a megújuló energetikával kapcsolatos szakmai és politikai döntéseket, az látta, hogy az elmúlt időszakban több jelentős változás is történt az iparág szabályozási környezetében. Hogyan értékeli az aktuális hazai iparági környezetet? Úgy is kérdezhetném, hogy merre tovább?

A beépített fotovoltaikus kapacitás az elmúlt négy évben Magyarországon nőtt a legnagyobb mértékben az egész Európai Uniót tekintve, és már meghaladja a 3200 MW-ot, amivel időarányosan teljesítettük a Nemzeti Energiastratégia vonatkozó célszámait is. Új kihívás azonban, hogy ezzel a beépített teljesítőképességgel elértük azt az üzembiztonsági limitet, ahol felül kell vizsgálni a jövőbeni telepítés lehetőségeit.

A hálózati csatlakozási eljárás alapvető átalakításának eredményeképpen az áramszolgáltató feladata lett, hogy évente kétszer vizsgálja meg az újabb projektek hálózatba befogadhatóságának műszaki feltételeit. A májusban először publikált kapacitáskiosztásban a projektfejlesztők kellemetlen meglepetésére azt közölték a hálózatüzemeltető társaságok, hogy közzétételi eljárásban egyelőre nincs lehetőség újabb projektek hálózatra kapcsolására, az önfogyasztás fedezését célzó beruházások esetében sem.

Márpedig minden projektfejlesztés egyik kulcsa a közcélú hálózati csatlakozás. Akiknek birtokában van élő csatlakozási szerződés, azok megfejleszthetik projektjeiket, viszont az új fejlesztések elé nagyon komoly akadályt emel a csatlakozási stop. A megújulók előtti akadályok felszámolásának időszerűségét a megemelkedett ár környezet is alátámasztja, a lakossághoz hasonlóan a termelő vállalatok is egyre nagyobb érdeklődést mutatnak a saját energiaellátást legalább részben fedezni képes megoldások iránt.

A következő közzététel 2023. január 31. napjáig lesz esedékes; kíváncsian várjuk a vonatkozó számításokat, és hogy mikortól fogják tudni az új projektek csatlakoztathatóságát biztosítani. Jelenleg ahhoz tudnám hasonlítani az iparágat, mint amikor a versenylovak felajzott idegállapotban a rajtgépben várják a startot.

Üdvözöljük ugyanakkor, hogy az áramszolgáltatók és a Mavir átfogó hálózatrekonstrukciós és -fejlesztési projekteket indítottak abból a célból, hogy a jövőben ismét lehessen jelentős megújuló kapacitásokat a hálózatba integrálni. Az időjárásfüggő megújulók rendszerbe integrálhatóságát szolgálja az is, hogy a legutóbbi Metár-tenderen az EU-ban elsők között a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) előírta, hogy a megpályázott erőmű beépített teljesítőképességének 10 százalékát elérő rugalmassági szolgáltatást – energiatárolót – kell telepíteni a projekthez. Továbbá a Mavir legutóbbi, július végén hatályba lépett üzemiszabályzat-módosítása a megújuló termelőegységek csatlakozási igényének rugalmassági követelményeit tovább szigorította: immáron a névleges kapacitás 30 százalékát érintő előzetes rugalmassági megoldás biztosítása szükséges valamennyi új projekt esetében.

Lumen Park Szolnok

Milyen megoldást tartana kívánatosnak?

Projektfejlesztői oldalon úgy látjuk, hogy az áramszolgáltatók először a hálózatot kívánják megerősíteni, és majd utána új kiosztható kapacitásokról beszélni, míg mi azt szorgalmaznánk, hogy a két folyamat párhuzamosan menjen, hiszen, ha csak a hálózatfejlesztést követően kezdünk el újabb csatlakozási engedélyeket kiosztani, akkor félő, hogy az ország sok időt elveszteget. A szóban forgó hálózatfejlesztési folyamat időigénye 2-3 év, míg egy napelemes beruházás előkészítése, hatósági engedélyeztetése mintegy 1,5 évet vesz igénybe. Az elmúlt 4 évben megfigyelhető dinamikus projektfejlesztés megítélésünk szerint akkor folytatható, ha nem csak évek múltán lehet majd ismét érdemi projektfejlesztéseket indítani.

Minden olyan dialógusban örömmel veszünk részt, ami előmozdítja az arról szóló közös gondolkodást, hogy a mostani energetikai krízishelyzetben hogyan lehet a függőségeket tovább csökkenteni. A leggyorsabb megoldást újabb megújuló alapú erőművek építése jelenti, hiszen ezeknek nincs szükségük tüzelőanyagra, így nincsenek kapcsolódó költségek és szenzitív tüzelőanyag-szállítási útvonalak sem. Nyugat-Európa, illetve az Európai Unió egyik reakciója is az az energiakrízisre, hogy növelni kell a megújuló alapú termelést, és lehetőleg gyorsítani az új telepítéseket, amiből Magyarország sem maradhat ki.

Ennek a gyorsításnak két fő eszköze van: a hálózatfejlesztés, ami egész Európában elindult, valamint az, hogy a projektek valóban időben, ütemesen legyenek megvalósítva. Az európai energiafüggetlenedési terv, a REPowerEU egyik célkitűzése egyebek mellett éppen az, hogy az EU-ban felül kell vizsgálni az engedélyeztetés módszertanát, és meg kell találni a gyorsítás, az egyablakos ügyintézés bevezetésének lehetőségét, ezzel is elősegítve, hogy a földgáz helyettesítésére képes villamos energia minél nagyobb százalékban az adott országban kerüljön előállításra. Egyébként azt gondolom, hogy az előttünk álló tél új lendületet ad majd a megújuló alapú villamosenergia-termelés fokozásának, az ehhez szükséges hálózati fejlesztéseknek, és úgy általában a földgázról zöldáramra való átállásnak.

Mit látnak, hogyan alakul az iparág nemzetközi működési környezete és kilátásai, különös tekintettel az ellátási lánc problémákra és alapanyagár-emelkedésekre?

A részben a világjárvány következtében előállt nehézségek továbbra is árfelhajtó tényezőként hatnak az alapanyagok és komponensek piacán. Jelenleg azonban már nem annyira az alapanyag-ellátás jelenti a legnagyobb kihívást, hiszen a napelemgyártást domináló Ázsia mostanra utolérte magát, és sikeresen ledolgozta a leállásokból adódó lemaradásokat, így a naperőművek lelkének számító napelemtáblák időben elérhetőek. Az orosz-ukrán háború miatt ugyanakkor a beruházások másik fő eleme, a fém tartószerkezet beszerzése megnehezült, miután a két említett ország jelentős szerepet töltött be ezek ellátásában. Jelenleg természetesen nem lehet megmondani, hogy mikor lesznek ismét hozzáférhetőek ezek az elérési útvonalak.

Ezzel együtt az iparág számára a fő kihívást napjainkban a világszerte megnövekedett infláció és a projektek finanszírozási költségeinek emelkedése jelenti. A jelentős hazai infrastruktúra-fejlesztési projektekre általánosságban igaz, hogy az elmúlt háromnegyed évben gyakorlatilag háromszorosára emelkedtek a finanszírozási költségek, ami – tetézve az alapanyagok és komponensek drágulását – rányomja a bélyegét a projektek eredményességére is.

Hol tart most a SolServices a napelemparkok fejlesztésében, megvalósításában?

A SolServices Kft. 2018 óta összesen 1000 MW fotovoltaikus beépített nagyerőművi kapacitást fejlesztett és engedélyeztetett Magyarországon, amivel a szektor vezető szereplőjévé vált. Az általunk engedélyeztetett 1000 MW-nyi kapacitás 2023. végéig teljes mértékben kereskedelmi üzembe fog állni, vagyis valamennyi parkban elindul a zöld energia termelése. Mind közül kiemelkedik a Lumen Park Szolnok, amely fontos mérföldkő a cégünk életében, hiszen ez az első, saját beruházásban megvalósuló napelemparkunk, amely 140 MW beépített kapacitásával az ország jelenlegi legnagyobb, egyben első újgenerációs, vagyis természetbarát naperőműve is lesz. Augusztusban újabb saját beruházásunk építőipari kivitelezését fogjuk elindítani, így a Szolnoktól nem messze található Szászbereken egy 70 MW-os beépített teljesítményű, a szolnokival azonos ökológiai elvek mentén megtervezett, szintén fix tartószerkezetű naperőmű kivitelezése fog elkezdődni, ugyancsak zöldmezős környezetben. A napelemes technológia fejlődésének sebességét jól jelzi, hogy míg Szolnokon közel 600 wattos paneleket alkalmaztunk, amelyeket körülbelül egy éve szereztünk be, a szászbereki projektnél már hozzávetőleg 650 wattos paneleket építhetünk be, ami tovább javítja a park fajlagos területhasznosítását.

Emellett keressük a további fejlesztési lehetőségeket is, illetve azokat az új technológiákat és technikai megoldásokat, amelyek mentén Magyarországon további parkokat tudunk építésre kész állapotba fejleszteni.

Mielőtt tovább lépnénk, térjünk egy kicsit vissza a szolnoki napelem parkhoz. Hogyan áll jelenleg a beruházás?

A napelempark építése 2021 nyarán indult és várhatóan legkésőbb 2022 augusztus végére fejeződik be teljeskörűen. Az idén májusban részlegesen üzembe helyeztük az erőművet, július közepén pedig eljutottunk oda, hogy az összesen 140 MW beépített teljesítőképességű erőmű – tesztüzem keretében – már több mint 50 MW-nyi termeléssel az országos villamosenergia-hálózatba is tud energiát táplálni, augusztus végéig pedig a fennmaradó rész beüzemelése is meg fog történni.

A Lumen Park Szolnok a térség villamosenergia-ellátásában is jelentős tényező lesz, amely a teljes megyei lakossági villamosenergia-fogyasztás 40 százalékának megfelelő mennyiségű energiát lesz képes megtermelni, közben évente mintegy 39 ezer tonna szén-dioxid-kibocsátástól óvja meg a légkört. A projekt finanszírozására a SolServices a magyar piacon az elmúlt év legnagyobb – 28 milliárd forint értékű – vállalati zöldhitel megállapodását kötötte meg az UniCredit Bankkal.

Lumen Park Szolnok

Az elmúlt hetek, hónapok történéseinek tükrében az ilyen jellegű fejlesztések felértékelődni látszanak. Önök mit tapasztalnak? Milyen visszajelzéseket kapnak?

A kialakult energiakrízisben éppen az ilyen beruházásoknak van létjogosultsága. Az ellátásbiztonságot kizárólag az ilyen jellegű infrastruktúra egyre nagyobb mértékű térnyerésével lehet biztosítani, hiszen Magyarországon gyakorlatilag folyamatosan emelkedik az éves villamosenergia-felhasználás, amit még a pandémia sem volt képes megakasztani. A felhasználás további növekedésének megfizethetően és kiszámíthatóan rendelkezésre álló tiszta energiával kell elébe menni. A jelenlegi energiahordozó árak mellett, illetve a források és a szállítási láncok ingatag volta miatt egyre inkább a megújuló alapú, itthon termelt villamos energia lesz a versenyképesebb.

A Lumen Park Szolnok beruházásakor milyen szempontokat tartottak szem előtt?

A napenergia-hasznosítást célzó projektjeink fejlesztésénél már a kezdetektől két fontos szempontot tartottunk szem előtt: a nagy beépített kapacitású erőműparkok megvalósítására koncentráltunk, illetve kiemelt figyelmet fordítottunk arra, hogy kidolgozzuk azt a módszertant, amivel ezek a parkok a helyi ökoszisztéma, a növény- és állatvilág számára kedvező környezetet biztosíthatnak.

Amikor a tipikus hazai projektméret még csak 0,5 MW volt, alig 1,5 hektár területi kiterjedéssel, mi már akkor azt mondtuk, hogy ellátásbiztonságot kizárólag akkor lehet garantálni, ha a hazai erőműállományt érdemben megújítjuk, és ehhez nem elég csak a kis mérettartományban erőműveket telepíteni, ezért tudatosan a közel 50 MW-os névleges mérettartományra fókuszáltunk. Ilyen a szolnoki beruházásunk is: ott két darab nagyméretű erőműegység áll egymás szomszédságában, ezeknek az erőműveknek a teljes bruttó beépített teljesítőképessége 140 MW, ezzel a szolnoki a legnagyobb az országban az ilyen jellegű beruházások között.

Másrészt, már a kezdetektől hitvallásunk, hogy egy ekkora terület felhasználását környezettudatosan, az ökológiai szempontok figyelembevételével kell megtervezni. Meggyőződésünk ugyanis, hogy nem csak a lehető legnagyobb mennyiségű zöldáram termelésére kell törekedni, hanem magát a létesítményt is természetbarát módon kell kialakítani. Olyan terület felhasználásáról van szó, amelynek hasznos ökológiai funkciója lehet, vissza lehet adni a természet körforgásába, élőhelyet biztosítva számos növény- és állatfajnak.

Ez utóbbit hogyan lehet elérni?

Az év elején a SolServices által kezdeményezett széles körű szakértői együttműködés eredményeként összeállt egy európai szinten is egyedülálló útmutató, amely a természetbarát módon kialakított újgenerációs napelemparkok fejlesztéséhez, építéséhez és üzemeltetéséhez nyújt támogatást az iparág szereplőinek. Egy olyan előremutató kiadványról van szó, amely a közép-kelet-európai térségben elsőként rendszerezi és adaptálja a hazai viszonyokra a legjobb Nyugat-európai gyakorlatot. A munkába számos iparági szereplőt sikerült bevonnunk, köztük a megújuló energia területén működő vállalatokat, környezetvédelmi szakembereket, méhészeti egyesület képviselőjét, valamint nemzeti parkok képviselőit is, és közösen egy ajánlást készítettünk azokról az elvekről és gyakorlati tudnivalókról, amelyeket követve erősíthető a napelemparkok élőhely-funkciója. A kiadványt márciusban a Magyarországi Üzleti Tanács a Fenntartható Fejlődésért (BCSDH) rendezvényén mutattuk be a szakmai közönségnek és a visszajelzések egyértelműen pozitívok. Bízunk benne, hogy az ebben foglaltakat a piaci szereplők széles körben, de akár a hatóságok is alkalmazni fogják.

A SolServices mindenesetre lépésről lépésre beépíti a szolnoki projektbe a szakmai iránytűben megfogalmazottakat, így a Lumen Park Szolnok az első olyan napelempark Magyarországon, amely az ökológiailag tudatos gazdálkodási elveket is integrálja. Ezzel együtt a szakmai iránytű nem egy olyan elváráshalmaz, amelynek minden elemét minden térségben meg kell valósítani, hanem minden egyes beruházást a saját önálló mikrokörnyezetében kell vizsgálni, majd a védendő értékek alapján célszerű kiválasztani az alkalmazandó eszközöket. A Lumen Park brandnév alatt egyébként a jövőben további ökotudatos beruházásokat kívánunk saját fejlesztésben megvalósítani.

Mit jelent pontosan a természetbarát koncepció, milyen beruházási elemek szolgálják ezt a célt?

Magyarországon meglehetősen szigorú szabályok határozzák meg, hogy mely területek lehetnek egyáltalán alkalmasak az ilyen jellegű napenergetikai fejlesztésekre. Ekkora mérettartományban jelenleg kizárólag zöldmezős területek állnak rendelkezésre.

Azon túl, hogy az állatoknak élőhelyet és tápanyagforrást biztosít, a növénytakaró tudatos kialakítása – például az erőmű szempontjából optimális fajok kiválasztásával – hosszú távon az üzemeltetés tekintetében is előnyös, és már önmagában egy optimalizált karbantartást is tud biztosítani, hiszen a napelemparkok üzemeltetésének egyik legnagyobb kihívása a zöldterületek karbantartása. Minimális odafigyeléssel a napelempark madárbaráttá is tehető, ahogyan a szolnoki projekthelyszín környezetében mi is így alakítottuk át és ki a meglévő és új vezetékeket annak érdekében, hogy az áramütés és ütközés veszélyét minimalizáljuk. Továbbá, tervezzük még hüllő- és rovarbarát megoldások kialakítását is, például rovarszállások, hüllő pihenő- és búvóhelyek létesítésével.

Ezek mind olyan kisebb, de odafigyelést igénylő beruházási elemek, amelyek nagyon komoly eredményt tudnak hozni. Lényeges, hogy a napelemparkban kevés idegen anyag kerül a földbe, a terület több mint 90 százaléka pedig legfeljebb árnyékhatással érintett, vegyszert nem használunk, a humuszréteg pedig nem kerül letermelésre. Egyfajta ugaroltatás is megvalósul tehát a naperőmű területén, így az agrárművelés miatt degradált, kizsigerelt és agyonvegyszerezett földek minősége is javítható.

A természetbarát koncepció megvalósítása ugyan minimálisan – a Lumen Park Szolnok esetében a beruházási költség alig 0,1 százalékát – többlet beruházási költséget jelent, viszont üzemeltetési oldalon jelentős megtakarítással jár.

Ebben a hazai és nemzetközi környezetben milyen lehetőségek állnak a SolServices előtt?

Kihívás valóban akad bőven, de hisszük, hogy a jövő mindenképpen a fotovoltaikus energiatermelésé és a nagyméretű napelemparkoké. A nehézségek ellenére keressük az új fejlesztési lehetőségeket. Így továbbra is vizsgáljuk a magyarországi vízfelületek energetikai hasznosíthatóságát úszó naperőművek telepítése céljából, ahogyan a klasszikus agrofotovoltaikus rendszerek meghonosításának lehetőségét, valamint az ipari méretű akkumulátoros energiatárolás hazai alkalmazási lehetőségeit is, amihez kapcsolódóan már az üzleti tervezés, a bankokkal a finanszírozásról való egyeztetés, valamint a partnerségek kiépítése is folyamatban van. Mindent elkövetünk, hogy újabb csatlakozási pontokhoz juthassunk és újabb projekteket tudjunk bejelenteni a közeljövőben, ugyanis iparágunkban mindennek az alfája és omegája a hálózati csatlakozási kapacitás elérhetősége és rendelkezésre állása.

A dr. Farkas Gábor ügyvezetővel készült interjú a portfolio.hu weboldalán jelent meg 2022. augusztus 12-én.

(Fotó: portfolio.hu és SolServices/Lumen Park Szolnok)